Genmutatie bepaalt koortslip

Mensen die regelmatig een koortslip krijgen, hebben een mutatie in een bepaald gen. Een virus, het herpes simplex virus type 1, veroorzaakt koortslippen. Meer dan 90 procent van de bevolking is drager van dit virus. Toch krijgt maar een kwart daarvan regelmatig een koortslip.

De wetenschappers analyseerden duizenden genen. Zo indentificeerden ze welke genen te maken hebben met het vrijkomen van eiwitten die het immuunsysteem nodig heeft om te voorkomen dat het virus actief wordt.

Daarna bekeken ze bloedmonsters van mensen die vaak een koortslip hadden. Ze vonden dat één van de genen die ze eerder identificeerden - IL28b  - bij deze mensen gemuteerd was.

Deze genetische mutatie zorgt ervoor dat het lichaam niet goed op het virus kan reageren, waardoor je een koortslip krijgt. Patiënten met deze genmutatie reageren ook minder goed op behandelingen tegen hepatitis C.

De resultaten van het onderzoek verschenen in PLOS Pathogens.


Bron: Gezondheidsnet